• Unknown-3.jpeg
  Villa Lausund

  Enebolig av høy standard i Olsvika i Ålesund.

 • MEH_6613X samme format-v2.jpg
  Furkenholmen

  Idéskisser for hotell og hytter på Furkenholmen utenfor Ålesund.

 • Illustrasjon 5-v4.jpg
  MidtMoa

  Arkitekt- og reguleringsoppdrag for urban boligbygging med høy tetthet ved kjøpesenterområdet Moa. Oppdragsgivere er Wenaas Kapital as og FG Prosjekt as. Byggestart i 2017.

 • MEH_7480-v2.jpg
  Notenesgata 2

  Total rehabilitering av et kontorbygg i Notenesgata 2, Ålesund sentrum. Bygget er originalt fra 1957 med et påbygg datert 1977. Viktige føringer for prosjektet har vært å gi bygget et fasadeuttrykk og en utforming som utrykker kvalitet.

 • perspektiv_01.jpg
  Kråmyra boligfelt

  Planlagt boligfelt i naturskjønne omgivelser  i nærheten av Ålesund sentrum. Til sammen 29 boenheter i rekkehus. Arkitekten har jobbet spesielt med å lage gode variasjoner i fasadeuttrykket, og jobbe med robuste materialer som gir området et varmt preg.

 • Felt B3
  Skåthaugen Nord

  Boligfelt lokalisert på Blindheim i Ålesund kommune.

 • Åsemyra
  Åsemyra barnehage

  En barnehage for Kulurgruppen, lokalisert på Åse litt utenfor Ålesund sentrum. Barnehagen skal ha seks avdelinger for store og små barn. Barnehagen skal blant annet ha sanserom. Dette er rom som er unike og inspirerende miljø, der alle barn kan delta på sitt nivå. Arkitekt og interiørarkitekt har lagt stor vekt på å få en flytende sammenheng mellom inne-og utemiljø.

 • bilde 1.jpg
  Slåtterøtunet

  Tre lelighetsbygg i Spjelkavik sentrum i Ålesund kommune. Utbygger er Mostein AS. Til sammen tjue leligheter med underjordisk parkeringsetasje. (Illustrasjon Ryste/Mostein)

 • Parkeringshus natt
  Parkeringshus i Moloveien

  Planlagt helautomatisk parkeringshus i Moloveien i Ålesund sentrum. Inkluderer trapp som ny gangforbindelse fra Brunholmgata til Moloveien.

 • fasader-sammen.jpg
  Villa Eggesbø

  Enebolig på Åse i Ålesund. Ferdigstilt 2004.

 • skogen.jpg
 • Rekkehus.jpg
  Storfjord Allè

  Større boligprosjekt på Flisneset i Ålesund kommune for Mostein AS. Boligfelt bestående av lavblokker, rekkehus og eneboliger. Flott uteområde med lekeplasser og benker er planlagt i midten av boligområdet. Planlagt byggestart sommeren 2012. (Illustrasjoner Ryste/Mostein)

 • Ryste3.jpg
  Gullatoppen

  Dette er et større boligprosjekt i Ålesund kommune for Mostein AS. Området består av 15 eneboliger og to lavblokker. Lokalisert i naturskjønne omgivelser på Breivikhaugen/Gullatoppen. (Illustrasjon Ryste/Mostein)

 • Interior bobra.jpg
  Bobra

  Byggeår 2005. Bygget var tidligere bilverksted og lagerlokaler. Ombygd til leilighetsbygg med 33 leligheter, med mindre og rimeligere leiligheter for unge og førstegangsetablerte som prioritet. Prosjektet har en åpen lysgård i sentrum med trapper, heis og gallerier som tilkomst til lelighetene.

 • Bognesveien 27

  Byggeår 1967. Enebolig i Ålesund.

 • hus 2 ovenfra2.jpg
  Blindheimsneset

  Regulerings- og skisseprosjekt for tre eneboliger på Blindheimsneset i Ålesund kommune for Mostein AS.

 • boligen inni.jpg
  Boliger for rusmisbrukere i Haugesund. Skisseprosjekt

  Skisseprosjekt for selvstendige boenheter for rusmisbrukere. I tillegg til boenhetene inneholder bygget interne servicefunksjoner som skal støtte opp om beboerne, og sørge for en stabil og trygg hverdag. Utført for Espira AS.

 • Nordstrand perspektiv.jpg
  Rekkehus på Nordstrand

  16 rekkehus beliggende på Nordstrand i Giske kommune. Boligtypen er utviklet for Grønmyr Eiendom AS. Første husgruppen ble ferdigstilt i 2011. De to neste husgruppene er under bygging.

 • Aspoy-vinterfasade.jpg
  Aspøy skole, rehabilitering

  Etappevis antikvarisk rehabilitering av Ålesunds største grunnskole. Med sitt karakteristiske tårn og kuppel er den en vesentlig del av byprofilen.