Åsemyra barnehage

En barnehage for Kulurgruppen, lokalisert på Åse litt utenfor Ålesund sentrum. Barnehagen skal ha seks avdelinger for store og små barn. Barnehagen skal blant annet ha sanserom. Dette er rom som er unike og inspirerende miljø, der alle barn kan delta på sitt nivå. Arkitekt og interiørarkitekt har lagt stor vekt på å få en flytende sammenheng mellom inne-og utemiljø.