Boliger for rusmisbrukere i Haugesund. Skisseprosjekt

Skisseprosjekt for selvstendige boenheter for rusmisbrukere. I tillegg til boenhetene inneholder bygget interne servicefunksjoner som skal støtte opp om beboerne, og sørge for en stabil og trygg hverdag. Utført for Espira AS.