MidtMoa

Arkitekt- og reguleringsoppdrag for urban boligbygging med høy tetthet ved kjøpesenterområdet Moa. Oppdragsgivere er Wenaas Kapital as og FG Prosjekt as. Byggestart i 2017.