Storfjord Allè

Større boligprosjekt på Flisneset i Ålesund kommune for Mostein AS. Boligfelt bestående av lavblokker, rekkehus og eneboliger. Flott uteområde med lekeplasser og benker er planlagt i midten av boligområdet. Planlagt byggestart sommeren 2012. (Illustrasjoner Ryste/Mostein)