Arkitektur

Vi tror at hvert oppdrag er unikt og at det er i oppdragsgivers interesse å utforske alle mulighetene og verdiene som ligger klar til å oppdages i utviklingen av prosjektet. Godt avklarte rammebetingelser og tett samarbeid er en forutsetning for å kunne sette kundens behov først. 

Vi har lang erfaring med:

• leilighetsbygg og boligfelt

• nærings- og industribygg

• offentlige bygg

• rehabilitering, bruksendring og ombygging 

• antikvarisk rehabilitering og innpassing av nybygg i vernede bygningsmiljøer