Konseptutvikling

Typiske kunder her er grunneiere og eiere av bygg som står tomme eller skal videreutvikles. Vi vurderer mulighetene som ligger i overordnede planer og lufter muligheter tidlig med både politiske og adminstrative myndigheter. På bakgrunn av dette utvikler vi tidlige mulighetsstudier i tett samarbeid med kunden. I vårt store kontaktnett har vi oversikt over mulige samarbeidspartene og kan formidle uforpliktende kontakt med disse ved behov. Vi er imidlertid aldri en konkurrent til våre kunder.