Regulering

Reguleringsarbeid har vært en viktig del av kontorets oppgaver siden starten i 1966. Vi har utarbeidet reguleringsplaner for de fleste utbyggingsformål, men oftest for store boligfelt, sentrale fortettingsområder, industri og offentlige virksomheter. I samspillet mellom reguleringsteknikk og overordnede arkitektoniske visjoner er det vårt mål å gi kunden en best mulig verdiøkning på tomten. 

Vi har lang erfaring i å forstå og samhandle med offentlige instanser på kommune- og fylkesnivå og har som målsetting å avklare de viktige premissene på et så tidlig tidspunkt som mulig.