Årølia barnehage, konkurranseutkast
Espira barnehage AS, 2012 


Utkast for ny fire-avdelings barnehage i Årølia utenfor Molde. Prosjektet hadde målsetting om å viske ut overgangen mellom ute og inne med et stort fellestak over både skjermede uteplasser, halvtempererte soner og bygningsvolumer.

tilbake til prosjektoversikt