Storfjord Allé boligområde
Mostein Eiendom AS, 2014


Planområdet er på Flisneset i indre Ålesund. Vårt oppdrag var fra tidlig konseptfase til reguleringsarbeid og byggesøknad for 64 boliger fordelt på 16 eneboliger, 14 rekkehus og 34 leiligheter. Det ble vektlagt en klar og lettlest oppdeling av fellesareal og privat areal. De forskjellige boligtypene har hver sine uttrykk, men likevel med slektskap innenfor enkle modernistiske bygningsformer.

tilbake til prosjektoversikt