Boligprosjekt Kildehagen
Planor Bolig AS, 2017


Oppdraget omfattet konseptarbeid, regulering og byggesøknad/detaljprosjektering. To eneboliger i et eksisterende boligområde sentralt på Moa ble revet for å gi plass til 15 leiligheter fordelt på 3 bygg med underjordisk parkering. Navnet på prosjektet er fra et lite murt brønnhus som er bevart som en del av fellesarealet.

tilbake til prosjektoversikt