Ekornesbua
Ekornes ASA, 2002


I 2007 hadde vi arkitektoppdraget med å bygge om den vernede sjøbua til utstillingslokaler for Ekornes asa. I tillegg hadde vi oppgaven med å forlenge bua i lengderetningen med et nybygg i tilsvarende snittvolum og uttrykk.

tilbake til prosjektoversikt