Enebolig Bognesveien 27
privat eier, 1968


En tidstypisk enebolig fra perioden med skandinavisk funksjonalisme. Kontoret var ansvarlig arkitekt og utarbeidet komplette arbeidstegninger.

tilbake til prosjektoversikt