Gullatoppen boligfelt
Mostein Eiendom AS, 2017


På tross av sin sentrale beliggenhet i indre bydel av Ålesund, var utgangspunktet her en fremdeles ubebygd naturtomt. I reguleringsarbeidet ble det bevisst lagt opp til mindre tomter med høy utnyttingsgrad. Terrassene går rett over i naturtomt som er offentlig friområde. Dette gir en høy %-BYA, men etterlater mye naturlig terreng; en strategi for utnytting av området som ble utviklet i samarbeid med kommunens planavdeling. Vi hadde også arkitektoppdraget med de fremste boligene som er godt synlige fra Borgundfjorden.

tilbake til prosjektoversikt