Kråmyra Park boligfelt
FG Eiendom AS, 2015-2017


Den tidligere hjemmebanen til Ålesunds Fotballklubb er blitt et boligområde med 30 rekkehus og romslige fellesområder for barnefamilier. Varierte bygningsvolumer og farger gir variasjon til et stort boligområde.

tilbake til prosjektoversikt