MidtMoa boligprosjekt
Wenaas Kapital AS / FG Eiendom AS, 2018


Oppdraget omfatter konseptfase, reguleringsarbeid, byggesøknad og arbeidstegninger for totalentreprisen. En trang næringstomt sentralt på Moa er i stedet blitt en leilighetsblokk med utadrettet næringsvirksomhet i første etasje og med parkering i underetasjen. Kommunens intensjoner om fortetting rundt offentlig transport og servicetilbud har gitt en byggehøyde og utnytting som peker framover mot det framtidige Moa. Med utgangspunkt i den høyeste fortettingsgraden i kommuneplanens arealdel er felles leke og oppholdsarealer lagt på takflatene.

tilbake til prosjektoversikt