Parkeringshus i Moloveien
Sætremyr Eiendom AS, 2013


Detaljreguleringsplan med skisseprosjekt for helautomatisk parkeringshus i bratt terreng i bevaringsområdet  Molovegen i Ålesund sentrum. Parkeringshuset er innskutt i den bratte fjellskråningen og har plass til 40 biler. Både i nær- og fjernvirkning tilstreber anlegget å formidle overgangen mellom nyere bygninger i området og den verneverdige småskalabebyggelsen i Molovegen.

tilbake til prosjektoversikt