Reguleringsplan "Foss"
Foss & Sønner AS, 2017Det tidligere notbøteriet på Åse er nedlagt og på oppdrag av grunneier har vi utarbeidet reguleringsplan med tilhørende skisseprosjekt. Det omfatter utbygging av området til 3 boligblokker med totalt 90 leiligheter med underjordisk parkering. Blokkene er delt i 3 separate byggetrinn og gruppert rundt offentlige og private lekeplasser og utearealer. Eksisterende kaifront og naust er beholdt og i tillegg blir det privat flytebrygge for beboerne. Hele området er i endring fra industri til bolig. Mellom byggene er det lagt et skjermet og romslig fellesareal med flott utsikt mot fjord og fjell.

tilbake til prosjektoversikt