Reguleringsplan Vegsund Slip
Vegsund Slip AS, 2011-2015


Detaljreguleringsplanen ivaretar den fremtidige utviklingen av verftsområdet med høyhall, kaifronter og større flytedokk. Mange interessemotsetninger og strenge miljøkrav gjorde dette til en kompleks prosess fram til endelig godkjenning av planen.

tilbake til prosjektoversikt