Reguleringsplan Ytterholen
Byggtorget Eiendom AS, 2016-2018


Planområdet er på ca. 30 mål og ligger i indre bydel av Ålesund. Reguleringsforslaget innebærer 4 boligblokker med inntil 100 leiligheter med parkering i underetasjen.

tilbake til prosjektoversikt