Skåthaugen Nord boligfelt
Planor Bolig AS, 2017


Vi har hatt arkitektoppdraget med fire av delfeltene for den siste utvidelsen av boligfeltet Skåthaugen. Boligtypene er eneboliger i rekke og horisontaldelte tomannsboliger med felles farge- og materialpalett.

tilbake til prosjektoversikt