Slåtterøtunet boligprosjekt
Mostein Eiendom AS, 2017


Et komplisert fortettingsprosjekt i et etablert boligområde i Spjelkavik. 25 leiligheter fordelt på 3 bygg har underjordisk parkering og lekeplasser på terreng. Det er lagt vekt på så langt som mulig å tilnærme seg eneboligskalaen i uttrykket. Vårt oppdrag var fra tidlig konseptfase gjennom reguleringsarbeid, byggesøknad og detaljprosjektering.

tilbake til prosjektoversikt