Spilka
Industrianlegg for Spilka AS, 1978-2017


Industribedriften Spilka har siden 1978 bygd ut industrianlegget på Enblem utenfor Ålesund i fem byggetrinn. I alle byggetrinnene har vi hatt arkitektoppdraget med byggesøknad og tett oppfølging i byggeperioden. Byggene er hovedsakelig produksjonsarealer med tilhørende kontorfløy og automatlager. Totalareal er ca. 8900 m2.

tilbake til prosjektoversikt