Steinvågneset boligområde
ByBo AS / Nesset AS / Fiskevegn AS, 2023


Flere planområder i ytre bydel av Ålesund. Planene legger opp til totalt ca. 250 leiligheter fordelt på 3 områder, alle med  beboerparkering i underetasjer. 

tilbake til prosjektoversikt