Steinvågneset boligområde
Steinvågneset Invest AS, 2015


Planområdet ligger i ytre bydel av Ålesund. Planen legger opp til totalt ca. 75 leiligheter fordelt på 3 blokker med felles underjordisk parkeringsanlegg. I tilhørende skisseprosjekt har vi lagt vekt på utsikt og solforhold.

tilbake til prosjektoversikt